0

Watergraafsmeer

Betere samenwerken aan
verduurzaming

Dankzij WATERgraafsmeer spelen het Amsterdamse Stadsdeel Oost en Waternet nu veel beter op elkaar in, en werken zij gezamenlijk aan uitvoeringsplannen voor een leefbaar en duurzaam Watergraafsmeer. Bovendien zijn de nieuw ontwikkelde werkvormen, maatregelen en innovaties zeer goed bruikbaar voor andere projecten. Zowel binnen als buiten de watersector, en voor andere steden en gebieden.

Spiegelen, dwarsdenken en vlottrekken

“Onze organisaties hebben elk hun eigen deskundigheid, maar delen een gebiedsopgave. Enerzijds is dat een geruststelling – we staan immers niet alleen in die enorme klimaatopgave – anderzijds vereist samenwerking ook een kwetsbare opstelling. Dat is niet altijd gemakkelijk”, aldus Nevin Özütok(Stadsdeel Oost) en Manfred van der Heijde (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) in het voorwoord van het magazine ‘Watergraafsmeer - Spiegelen, dwarsdenken en vlottrekken’ (klik hier voor de PDF). Dit is speciaal geschreven om de grote hoeveelheid interessante resultaten van dit project te kunnen delen.

Welke rol speelde SBRCURnet?

SBRCURnet is samen met de Universiteit van Twente ingeschakeld als procesbegeleider, vanwege onze uitgebreide kennis en ervaring op het dit vlak, in combinatie met kennis over gebiedsontwikkeling en watermanagement. Zo hebben we samen met alle andere partijen bijgedragen aan de grote oogst aan resultaten die de proeftuin WATERgraafsmeer opleverde. 

Partners

Initiatiefnemers van WATERgraafsmeer zijn Waternet en Stadsdeel Oost. Maar het hart van het programma klopt in het gehele netwerk, daar waar de activiteit plaatsvindt. Op de website www.watergraafsmeer.org vindt u een lijst van de organisaties, bedrijven en instellingen die partner zijn van WATERgraafsmeer.

logo watergraafsmeer