0

Wanden

Infobladen

463_thumb-1422538806

Beheersbaarheid van brand en rook bij brandwerende doorvoeringen - 463

Voor het vaststellen van de juiste eisen aan de brand- of rookwerendheid van een wand of vloer met doorvoeringen dient een bouwwerk in brandcompartimenten, subbrandcompartimenten en beschermde subbrandcompartimenten te worden onderverdeeld en moet bekend zijn welke ruimten als beschermde en extra beschermde vluchtroute zijn aangemerkt. Op basis daarvan kan de hoogte en de richting van de brandwerendheid worden bepaald. Veel doorvoeringen zijn in de praktijk aanwezig in schachtwanden en meterruimten. Bij schachten is vaak onduidelijk of de brandwerendheidseis alleen van binnen naar buiten of ook van buiten naar binnen geldt.

Alle infobladen tonen » Verbergen »